Turistički vodiči Pula

Croatian(HR)English (United Kingdom)

TourIst Guides List: book your guide


IME I PREZIME


KONTAKT

JEZICI

LICENCA ZA ŽUPANIJE

PRATITELJ ZA

Mariam Abdelghani

+385 (0)98 419560
mariam.abdelghani(0)gmail.com

Arabic
English
Hrvatski

Istarska
Ličko-senjska
Primorsko-goranska
Osječko-baranjska
Vukovarsko-srijemska
Zagreb i Zagrebačka

Hrvatska
Egipat
Slovačka
Slovenija

Đurđica Andrić

+385 (0)91 762 3171
two.guides(0)post.t-com.hr

Hrvatski
Deutsch
English
Istarska
Primorsko-goranska
Ličko-senjska

Mirna Bašić
+385 (0)98 551 709
mima986(0)hotmail.com
Russkij
English
Grad Zagreb
Zagrebačka
Istarska
Hrvatska

Goran Bjelajac

+385 (0)99 297 52 52
goran.bjelajac77(0)gmail.com

English
Deutsch
Hrvatski
Istarska
Primorsko Goranska
Ličko-senjska

Nada Bonča
+385 (0)91 101 5051
nada.bonca(0)gmail.com
English
Hrvatski
Istarska

Sonia Boucaux
+385 (0)98 134 5094
sonia.basic(0)hotmail.fr
Hrvatski
Français
Istarska

Adrijana Bušljeta

+385 (0)95 925 0102
adrijana.busljeta(0)gmail.com
Hrvatski
Italiano
English
Istarska
Primorsko-goranska
Ličko-senjska
Hrvatska
Crna Gora

Goran Cvek
+385 (0)91 532 8389
goran.cvek(0)pu.t-com.hr
English
Français
Español
Italiano
Hrvatski
Istarska Susjedne države Francuska
Španjolska
JI Azija

Dubravka Dabić

+385 (0)95 198 2306
dubravkadabic(0)gmail.com
English
Italiano
Hrvatski
Istarska, Međimurska, Varaždinska, Krapinsko- Zagroska, Vukovarsko-Srijemska,
Osječko-Baranjska, Brodsko-Posavska, Požeško-Slavonska
Hrvatska
EU

Daniela Devetak

+385 (0)98 395 610
devetakdaniela(0)gmail.hr
daniela.devetak(0)pu.t-com.hr

Hrvatski
Deutsch

Istarska
Ličko-senjska
Primorsko-goranska


Enes Delić
+385 (0)95 73 55 616
enespu54(0)gmail.com
Deutsch Istarska


Ankica Dežić
+385 (0)91 435 8340   
ankica-dezic(0)net.hr
Russkij
Deutsch
Hrvatski
Istarska
Primorsko-goranska
Ličko-senjska


Tatiana Doblanović


+385(0)91 1466 486
rusistria(0)mail.ru
Russkij Istarska

Katarina
Dobrić Dabić

+385 (0)98 9011 194
centar(0)mail.inet.hr

Italiano
English
Deutsch
Hrvatski

Istarska


Vesna Drndić
+385 (0)98 166 2922
vesna.drndic(0)gmail.com
English
Français
Italiano
Istarska

Kristina Fabijanic

kristina.vodic(0)gmail.com
+385 (0)91 909 2030
Hrvatski
Deutsch

Hrvatski
Istarska


Silvia  Fakin
+385 (0)91 532 9220
silvia.fakin(0)pu.t-com.hr
English
Deutsch
Italiano
Istarska
Primorsko-goranska
Ličko-senjska

Marko Flego

+385 (0)95 520 2349
info(0)krug-travel.com
Hrvatski
English
Deutsch
Istarska
Primorsko-goranska
Ličko-senjska

Njemačka
Hrvatska

Zemlje ex-Yu

Erika Forlani Cardin

+ 385 (0)98 1828726
forlani.erika(0)gmail.com

Hrvatski
English
Italiano
Istarska

Patricia Fornažar
+385 (0)91 538 9069
eranova(0)net.hr
Hrvatski
English
Deutsch
Italiano
Istarska
Primorsko-goranska
Ličko-senjska
Grad Zagreb
Hrvatska
Slovenija
Italija


Srđan Frankol
+385 (0)98 172 6521
frankol.srdan(0)gmail.com
Français
Italiano
Istarska
Primorsko-goranska
Ličko-senjska

Ana Golubić
+385 (0)98 758 504
guide.istria(0)gmail.com
Russkij
Hrvatski
English
Istarska
Primorsko-goranska 
Ličko-senjska


Stefano Grgić

+385 (0)98 908 5689
perstefano(0)grgatp.hr

English
Talijanski
Hrvatski
Istarska Italija
Hrvatska

Tamara Haber
+385 (0)98 849 750
tamara.haber(0)pu.t-com.hr

Hrvatski
English
Français
Español

Istarska

Hrvatska 
Zemlje ex-Yu
Francuska


Fortunato Harabalja
+385 (0)98 955 6214 Français
Español
Italiano
Hrvatski
English
Istarska Dalmacija


Franko Ivašić
+385 (0)95 813 2710
tour(0)it-pu.com
English Istarska


Đurđica Janjanin
+385 (0)91 8880 727
+385 (0)98 303 355
velebitka(0)net.hr
Russkij
Hrvatski

Istarska
Primorsko-goranska
Ličko-senjska
Zagrebačka
Grad Zagreb

 

Dalibor Jakovčić

+385 (0)98 168 4149 dalibor.jakovcic(0)gmail.com English
Hrvatski
Istarska
Primorsko-goranska
Ličko-senjska
mountain guide
planinarski vodič

Igor Jovanović

+385 (0)98 576 229
igorj(0)ymail.com

Hrvatski
English
Istarska

Mladenka Jurišić

+385 (0)99 672 4042
infos.tourist(0)gmail.com
Hrvatski
Deutsch
Istarska
Primorsko-goranska
Ličko-senjska
Njemačka, Hrvatska,
Austrija,
Italija, Mađarska

Karina Jurman

karina.jurman(0)pu.t-com.hr
+385 (0)98 596 100

Hrvatski
English
Sverige

Istarska
Primorsko-goranska
Ličko-senjska

Zoran Kontić

+385 (0)91 112 6990
sk1107(0)gmail.com

Hrvatski
Dansk
English

Istarska Hrvatska i susjedne države,
Engleska,
Španjolska,
Njemačka,
Danska,
Švedska,
Norveška,
Finska,
Egipat

Sonja Kotur Lovreković

+385 (0)98 53 54 65
info(0)sol-skin.com
Hrvatski
Dansk
Sverige
English
Istarska
Primorsko-goranska
Ličko-senjska

Hrvatska
Slovenija
Italija


Danijela Kreković


+385 (0)98 717 500
d.krekovic1(0)gmail.com

Deutsch
Hrvatski
Istarska Hrvatska
Slovenija
BiH


Maja Kuzmanović
+385 (0)91 19 555 77
mayailuz(0)yahoo.com
Türkçe
English
Deutsch
Istarska Turska
Hrvatska


Lorena Lazarić


+385 (0)99 2128 012
lorenalazaricstefanovic(0)gmail.com
Italiano
English
Istarska


Ana Lerga

+385 (0)91 2575580
anareinalerga(0)gmail.com
Italiano
Español
Istarksa
Dubrovačko-neretvanska
Ličko-senjska
Primorsko-goranska

Květa Ljubić

+385 (0) 98 596 695
kljubic74(0)net.hr
Hrvatski
Češki
Istarska Češka
Slovačka

Michelle Paulette Lovrečić

+385 (0)92 194 8300
michelle.carter22(0)yahoo.com

Hrvatski
English

Istarska

Suzana Maljić

+385 (0)98 9555 167
pekisujudo(0)aol.com
Deutsch
Hrvatski
Istarska
Ličko-senjska
Primorsko-goranska


Inka Marinić
+385 (0)91 525 6438
marinic.inka(0)gmail.com
Espaňol
Italiano
Hrvatski

Istarska
Grad Zagreb

Hrvatska
Slovenija
BiH
Crna Gora.


 

Rossana Matejčić-Miljević
+385(0)98 824 371
info(0)ciaotravel.info
Hrvatski
Italiano
English
Istarska Hrvatska
Slovenija

Adriano Mates
+385 (0)98 258 609
novus(0)pu.t-com.hr

English
Français
Deutsch
Russkij
Slovenščina
Italiano

Istarska
Ličko-senjska
Primorsko-goranska
Hrvatska
Susjedne države

Jadranko Mates

+385 (0)95 266 2882
jadranko.mates(0)gmail.com
English
Italiano
Deutsch
Istarska

Fulvio Meguschar
+385 (0)98 180 8787
fulvio.meguschar(0)pu.htnet.hr
English
Suomi
Français
Nederlands
Russkij
Svenska
Italiano
Istarska Hrvatska
Susjedne države

Ljerka Mikić
+385 (0)91 561 4300
ljerka.mikic(0)hotmail.com
English
Français
Hrvatski
Istarska
Primorsko-goranska
Ličko-senjska

Joanna Milanković

+385 (0)99 277 2378 
joan.milankovic(0)gmail.com

English Istarska Hrvatska
Susjedne države

Claudia Millotti
+385 (0)98 960 9699
lumaca_hr(0)yahoo.it
Italiano Istarska

Boris Mišan
+385 (0)91 569 1467
boris.misan(0)pu.t-com.hr
Deutsch

Istarska
Ličko-senjska
Primorsko-goranska

Larisa Močibob
+385 (0)98 987 0883
larisa(0)optinet.hr
Russkij
Hrvatski

Istarska

Ličko-senjska

Primorsko- goranska

Горный гид Planinarski vodič

Anne-Marie Oosterling
+385 (0)91 517 2297
annemarie.oosterling(0)gmail.com
Deutsch
English
Nederlands
Hrvatski
Istarska
Ličko-senjska
Primorsko-goranska


Verica Opačak Raith
+385 (0)91 529 1878 Deutsch
Hrvatski
Istarska Dalmacija

Vito Paoletić
+385 (0)98 79 13 14
vito1982(0)hotmail.com
English
Magyar
Deutsch
Español
Italiano
Hrvatski
Istarska


Vladimir Papić
+385(0)98 351 508
vladimirpapic2(0)hotmail.co

English
Hebrew
Hrvatski
Istarska

Dejan Pavlinović
+385 (0)95 904 9229
dejan.pavlinovic(0)gmail.com
English
Nederlands
Deutsch
Hrvatski
Istarska

Valerie Pliško

+385 (0)98 857 516
+385 (0)52 576 389
valerie.plisko(0)hotmail.com
Hrvatski
English
Français
Deutsch
Istarska
Ličko-senjska
Primorsko-goranska
Hrvatska
Slovenija
Susjedne drzave

Ana Pritišanac
+385 (0)95 514 8337
+385 (0)98 986 5272
ana.pritisanac(0)gmail.com
English
Russkij
Deutsch
Español
Français
Hrvatski
Istarska

Maristela Rabak
+385 (0)98 9373 189
maristela.rabak(0)gmail.com
English
Français
Hrvatski
Istarska
Ličko-senjska
Primorsko-goranska


Sanja Srhoj


+385 (0)98 637 538
sanja.srhoj(0)gmail.com
English
Français
Hrvatski
Istarska

Anđa Stjepić

+385 (0)91 9177 619
andja.stjepic(0)gmail.com
Deutsch
Hrvatski

Istarska

Alena Stuparić

+ 385 (0)98 701 502
alenab74(0)gmail.com

Italiano
Deutsch
Hrvatski

Istarska


Adela Šegon


+385 (0)98 606 287
adela.segon(0)pu.t-com.hr

Français
Hrvatski

Istarska
Ličko-senjska
Primorsko-goranska
Zagreb i Zagrebačka


Andrea Škalec

+385 (0)98 1817 696
andreaskalec(0)hotmail.com
English
Hrvatski
Istarska

Sandra Škare
+385 (0)98 9270 333
s.skare73(0)gmail.com
Deutsch
Hrvatski
English
Istarska
Ličko-senjska
Primorsko-goranska

 Barbara Škoravić

+385 (0)91 205 4400
barbara(0)pulaistriaguide.com

English
Italiano
Hrvatski
Istarska

Maja  Šuran
+385 (0)98 506 711
maja2705(0)gmail.com

English
Español
Português
Italiano
Slovenščina
Hrvatski

Istarska Hrvatska
Slovenija

Marina Šuran
+385 (0)98 1707 983
marina(0)suran.de
Deutsch
Hrvatski
Istarska

Sarah Kim Šuran
+385 (0)99 5780 469
sarah(0)suran.de
Deutsch
English
Hrvatski
Istarska


Jelena Urošević-Hušak


+385 (0)91 219 1916
uhjelena(0)gmail.com
Deutsch
Italiano
Hrvatski
Istarska

Jadranka Vlaisavljević


+385 (0)99 8500 796
jadranka.vlaisavljevic.pu(0)gmail.com
English
Hrvatski
Nederlands
Istarska Europa

 

Erzsebet Vučetić


+385 (0)52 816 779 
+385 (0)98 311 145
erzsebet.vucetic(0)gmail.com
Magyar
Hrvatski

Istarska
Ličko senjska
Primorsko- goranska

Maria Grazia Vujsić

+385 (0)91 444 0538
mariagrazia(0)ati-pula.com

Italiano
Hrvatski

Istarska Hrvatska
Italija
Francuska
Izrael
Jordan
Španjolska
Austrija
Crna Gora
Makedonija