Turistički vodiči Pula

Croatian(HR)English (United Kingdom)

Turistički vodiči - Pula

Društvo turističkih vodiča Pule osnovano je 20. ožujka 2005. radi:

 • stvaranja uvjeta za što kvalitetnije pružanje usluga turističkih vođenja,
 • stvaranja uvjeta za što kvalitetnije turističko prezentiranje, promicanje identiteta, te važnosti i ugleda grada Pule koje je obuhvaćeno djelovanjem Društva,
 • uzajamnog povezivanja i razmjene iskustva članova,
 • zaštite profesije odnosno struke turističkog vodiča,
 • suradnje s tijelima državne uprave glede zakonskog uređivanja položaja turističkih vodiča, te pribavljanja mišljenja mjerodavnih tijela državne uprave kod tumačenja zakonskih propisa,
 • zajedničkog djelovanja u ostvarivanju ciljeva Društva s Turističkom zajednicom grada Pule.

O DRUŠTVU

Ciljevi Društva, a prema Statutu jesu:

 • strukovno povezivanje članova Društva međusobno kao i članova Društva s čanovima drugih društava odnosno društva turističkih vodiča,
 • stručno i profesionalno usavršavanje članova
 • aktivno sudjelovanje u predlaganju zakonskih i podzakonskih akata struke
 • suradnja s nadležnim ministarstvima, stranim institucijama, Hrvatskom turističkom zajednicom, Turističkom zajednicom Istarske Županije, Turističkom zajednicom grada Pule, Hrvatskom gospodarskom komorom-Županijskom komorom Pula i drugim institucijama · utvrđivanje principa ugovaranja i obavljanja različitih poslovnih usluga za svoje članove,
 • organiziranje seminara, predavanja i različitih stručnih skupova te stručnih putovanja u zemlji i inozemstvu iz područja interesa Društva te radi upoznavanja s radom sličnih društava,
 • zajedno s ostalim strukovnim društvima – aktivno djelovanje u ojačavanju statusa struke,
 • povezivanje s turističkom zajednicom, tijelima državne uprave i njihovim službama,
 • iznalaženje mogućnosti financiranja i poticanja programa Društva,
 • zaštita i zastupanje staleškog, gospodarskog, pravnog i profesionalnog interesa članova,
 • definiranje cjenika po kojemu će turistički vodiči – članovi Društva naplaćivati naknadu za pružene usluge i naknadu troškova za rad, a koji cjenici će se davati na ovjeru nadležnom županijskom uredu
 • vođenje registra članova,
 • briga o materijalnim i drugim interesima članova,
 • izdavanje biltena, stručnih publikacija i raznih obrazaca,
 • promidžba putem Turističke zajednice grada Pule, kataloga, interneta i ostalim načinima,
 • pokretanje inicijative za očuvanje kulturne i prirodne baštine,
 • zaštita ugleda Društva,
 • osnivanje stručnih sekcija i koordiniranje njihovog rada,
 • organiziranje prigodnih manifestacija, zabava, igara na sreću te drugih dopuštenih djelatnosti u skladu s ciljevima Društva radi stjecanja novèanih sredstava kojima se raspolaže sukladno odredbi ovog Statuta,
 • druge djelatnosti u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine sukladno ciljevima osnivanja utvrđenim statutom.

ČLANSTVO

 • Članom Društva može postati svaki poslovno sposobni građanin Republike Hrvatske koji je sukladno postojećim propisima položio opći i posebni dio stručnog ispita za turističke vodiče za Istarsku županiju, a koji je u roku od 60 dana od položenog stručnog ispita, ishodovao odobrenje koje na njegov zahtjev izdaje nadležni Ured na čijem području turistički vodič pruža uslugu.
 • Članom Društva postaje se upisom u registar članstva na temelju pismenog zahtjeva za upis i uplatom jednokratne godišnje članarine.
 • Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor.

BROJ ŽIRO RAČUNA

 • Raiffeisen bank d.d.
 • br: 2484008-1103337823
 • Godišnju članarinu u iznosu od 100,00 kuna možete uplatiti i poslati mailom Vaše podatke kako bi Vas stavili na popis vodiča, kao poziv na broj upišite vaš JMBG.
 • Ime, prezime, JMBG, broj mobitela, faxa, mail, jezike koje ste položili, županije za koje imate licencu i za koje ste države/ gradove pratitelji.

KONTAKT:

Udruga turističkih vodiča Pula
e-mail: info(0)vodici-pula.hr
Predsjednica: Rossana Matejčić Miljević +385 (0)98 824 371 ;
Tajnica: Sandra Škare, +385 (0)98 9270 333