Turistički vodiči Pula

Croatian(HR)English (United Kingdom)

Pravilnik o popisu turističkih cjelina (lokaliteta) po županijama

7. ISTARSKA ŽUPANIJA
■ Morovunska šuma (Motovun) – posebni rezervat šumske vegetacije
■ Šijana (Pula) – park šuma
■ Škaraba (Rovinj) – park šuma
■ Zlatni rt (Rovinj) – park šuma
■ Limski zaljev (Rovinj) – značajni krajobraz
■ Gornji Kamenjak (Medulin) – značajni krajobraz
■ Donji Kamenjak i Medulinski arhipelag – značajan krajobraz
■ Grad Pula – stara gradska jezgra, Arena
■ Mornaričko groblje i crkva
■ Nezakcij
■ Monkodonja – gradina
■ Grad Vodnjan
■ Svetvinčenat
■ Grad Rovinj – stara jezgra
■ Bale – stara jezgra
■ Grad Poreč – stara jezgra i Eufrazijeva bazilika
■ Grad Labin – stara jezgra
■ Barban
■ Grad Pazin – stara jezgra i Kaštel
■ Beram i crkva sv. Marije na škriljinah
■ Grad Novigrad – stara jezgra (patricijska palača Rigo, ladanjska palača/samostan u Dajli)
■ Župna crkva sv. Pelagija i sv. Maksima, Kripta, Muzej Lapidarium, Ciborij biskupa Mauricija)
■ Vrsar – stara jezgra
■ Hum
■ Roč
■ Motovun
■ Grožnjan
■ Gračišće
■ Sv. Petar u Šumi
■ Žminj
■ Općina Raša – Raša najmlađi gradić Istre, hodočašće sv. Lucije i najviši vrh Labina
■ Jama Baredine – spomenik prirode (geomorfološki), Gedići
■ Premantura
■ Stara gradska jezgra Buja
Više o tome:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_07_76_2499.html

http://www.mint.hr/default.aspx?id=356