Turistički vodiči Pula

Croatian(HR)English (United Kingdom)

Dokumenti

Za izdavanje rješenja za pružanje usluge turističkog vodiča uz zahtjev koji ćete dobiti u Uredu za gospodarstvo treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • dokaz o hrvatskom državljanstvu
  • dokaz o prebivalištu- preslika osobne iskaznice uz predočenje originala
  • dokaz o poslovnoj sposobnosti- uvjerenje Centra za socijalni rad da podnositelj zahtjeva nije pod starateljstvom ili dokaz o radnom odnosu-original
  • uvjerenje Prekršajnog suda o nekažnjavanju
  • dokaz o srednjoj stručnoj spremi- preslika svjedodžbe uz predočenje originala
  • dokaz o položenom stručnom ispistu za turističkog vodiča- preslika uvjerenja uz predočenje originala
  • dokaz o poznavanju stranog jezika
  • jedna fotografija veličine 28x32
  • 70 kn administrativnih biljega